תחומי עיסוק

קניין רוחני

 • יצירה, ניהול הגנה ואכיפה

הגנת הפרטיות במידע

 •  אבטחת מידע
 • תכנון ניהול ורישום מאגרי מידע
 • ציות ויישום דין ורגולציה
 •  תכנון לפרטיות
 •  דיוור ישיר

ליטיגציה

תקשורת

דואר זבל

מחשוב

 • קוד פתוח
 • רישוי והמחאות
 • חתימות אלקטרוניותטכנולוגיית מידע

 • מיקור חוץ
 • ERP
 •  CRM
 • OEM
 • מרכזי מידע
 • שירותי ענן

סייבר

מדיה

משפט באינטרנט

 • אחריות ספקי שירות
 • זכות יוצרים
 • פרטית
 • לשון הרע
 • מוניטיזציה
 • הגנת הצרכן

הייטק

הסכמי מייסדים

התאגדות

דיני עבודה ותוכנית אופציות

גיוס השקעות

מסחור

 דיני תקשורת

דיני תאגידים

משפט מסחרי

GDPR